Wijziging Soortenbesluit bestrijding kraaiachtigen 2016

Ter verduidelijkling van de wijzigingen aan het Soortenbesluit heeft het Kenniscentrum HVV een samenvatting opgemaakt waarin de belangrijkste wettelijke mogelijkheden als gevolg van deze wijziging zijn opgenomen. Met deze mooie en klare uiteenzetting zal de jagerij heel veel antwoorden verkrijgen op hun vragen hieromtrend.

Open bijlage